Energibalansberäkning

Att bygga ett nytt hus eller göra stora förändringar på en befintlig fastighet är en stor investering. För att säkerställa att byggnaden uppfyller alla krav och standarder är det viktigt att utföra en energibalansberäkning för bygglov.


En energibalansberäkning ger en detaljerad analys av byggnadens energianvändning och hjälper till att identifiera områden där energieffektiviseringar kan göras. Genom att genomföra en energibalansberäkning kan du försäkra dig om att byggnaden uppfyller alla krav på energiprestanda, vilket är särskilt viktigt när det gäller bygglov.


En energibalansberäkning kan också hjälpa dig att spara pengar på energikostnader under byggnadens livstid, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö genom att minska energiförbrukningen och utsläppen.


Genom att utföra en energibalansberäkning kan du vara säker på att din nya byggnad eller renoverade fastighet uppfyller alla krav på energiprestanda och är energieffektiv. Kontakta oss idag för att boka en energibalansberäkning och ta det första steget mot en mer hållbar framtid!